Słowo Homeopatia pochodzi od greckich słów homoios (podobny) i pathos (cierpienie). Homeopatia jest systemem medycyny , znanym ze względu na praktykę przepisywania pacjentom roztworów wodnych, które nie zawierają aktywnych chemicznie składników. Teoria homeopatii została stworzona przez saskiego lekarza Samuela Hahnemanna i po raz pierwszy przedstawiona w roku 1796. Hahnemann opracował zasadę, która mówi, że substancja wywołująca symptomy choroby u zdrowej osoby, będzie leczyła te same symptomy choroby u osoby chorej. Nazwał tę zasadę „similia similibus curentur”, co można tłumaczyć jako „niech podobne leczy podobne”. Oznacza to, że lekarstwo, które podane zdrowemu człowiekowi wywołuje określone efekty, może wyleczyć każdą chorobę o podobnych objawach. Uproszczony przykład: kiedy kroimy cebulę łzawią nam oczy i mamy katar, ale kiedy wyjdziemy na otwarte powietrze łagodnieją te przykre dolegliwości. Jeżeli przeziębimy się, mamy grypę lub alergie ze łzawieniem i katarem, który łagodnieje na otwartym powietrzu lek homeopatyczny Allium cepa (zrobiony z cebuli) wyleczy to przeziębienie, grypę i alergie. Następnie przeszedł do udowodnienia, czy „provingu”, jak branżowo jest to określane, 67. remediów na swoich zdrowych studentach, członkach rodziny i przyjaciołach. Wyniki jego badań zostały opublikowane w Materia Medica Pura, w roku 1810. Wiele substancji wykorzystanych przez Hahnemanna, było silnie trujących, na przykład arszenik, czy rtęć, więc aby uniknąć efektu toksycznego, eksperymentował z coraz to mniejszymi dawkami. Na drodze doświadczeń, okazało się, że sukcesywne rozcieńczanie substancji skutkuje ich coraz większą aktywnością medyczną, a jednocześnie, coraz mniejszym poziomem toksyczności.

Podstawową zasadą homeopatii jest leczenie człowieka jako całości, jedności umysłu i ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego indywidualności. Nie ma dwóch takich samych pacjentów,którzy mimo takiej samej diagnozy mają taki sam przebieg choroby, tak samo ją znoszą i reagują na leki.

Prowadzący praktykę bierze pod uwagę ogół symptomów danego przypadku. Następnie dokonuje wyboru remedium, które zostało opublikowane w tzw. provingach homeopatycznych, aby stworzyć podobny zestaw objawów u pacjentów zdrowych. Remedium zazwyczaj jest podawane w ekstremalnie niskim stężeniu, przygotowanym zgodnie z procedurą zwaną potencjonowaniem, ponieważ uważa się, że proces ten nadaje bardziej rozcieńczonym roztworom, większy efekt terapeutyczny.

Leczenie homeopatyczne przebiega według Praw Natury dotyczących zdrowienia. Wszystkie leki pochodzą również z Natury. Dlatego przebiega ono łagodnie i nie jest uciążliwe dla pacjenta.Leczenie chorego przeprowadzone przez lekarza zgodnie z prawami i zasadami homeopatii nie ma skutków ubocznych i niepożądanych.

Na początku leczenia mogą krótkotrwale pogorszyć się niektóre objawy choroby. Należy wtedy leku nie powtarzać aż pogorszenie minie. Pogorszenie homeopatyczne występuje rzadko i świadczy o dobrze dobranym leku. Może również wystąpić korzystna dla procesu leczenia reakcja oczyszczania organizmu.

Jednym z błędnych przekonań na temat homeopatii jest przekonanie, że homeopatia działa na zasadzie efektu placebo. Leczenie homeopatyczne jest skuteczne również u osób, które po raz pierwszy stykają się z metodą. Pacjenci nie mają jeszcze pozytywnych doświadczeń w tej dziedzinie, aby sugestią wpłynąć na swój stan zdrowia. Leczy się homeopatycznie ludzi nieprzytomnych, noworodki oraz zwierzęta i rośliny co wyklucza efekt placebo.

Co różni homeopatię od medycyny akademickiej? W medycynie akademickiej stosuje się leki wywołujące specyficzne objawy odmienne lub przeciwne do objawów choroby. Dlatego jest nazywana alopatią. Homeopatia posługuje się środkami wywołującymi objawy podobne do objawów choroby. W medycynie akademickiej leczy się objawy choroby. W homeopatii leczy się przyczynę choroby, poprzez pobudzanie i stymulację naturalnych mechanizmów obronnych. Homeopatia korzysta tak jak i alopatia z informacji pochodzących z diagnostyki medycznej opartej na najnowszych osiągnięciach techniki.

Homeopatia ma wystarczająco dużo badań naukowych aby stwierdzić, że jest to skuteczna metoda leczenia. Najnowszy raport HTA rządu Szwajcarii mówi jednoznacznie, że jest to skuteczna, bezpieczna i tania metoda leczenia. Leki homeopatyczne zostały sprawdzone na setkach milionów ludzi na wszystkich kontynentach, w ciągu 200 lat i zdobyły ich zaufanie. Poza lekami ziołowymi żadne inne nie są tak długo stosowane. Nigdy lek homeopatyczny nie został wycofany z obrotu. Trzeba jednak pamiętać o zasadzie homeopatii – lek musi być indywidualnie dobrany dla pacjenta aby był skuteczny.

Jakie choroby mogą być leczone metodą homeopatyczną? Homeopatia to kompletny system leczniczy, czyli wszystkie choroby mogą być leczone tą metodą, ale nie zastąpi ratownictwa medycznego, intensywnej terapii czy chirurgii. W tych przypadkach homeopatia pełni tylko funkcję pomocniczą.

Homeopatia w porównaniu do medycyny akademickiej bazującej na lekach syntetycznych jest dużo tańsza. NFZ nie dofinansowuje wizyt i leków homeopatycznych tak jak to ma miejsce np. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii a mimo to pacjenci uważają, że homeopatia jest tania i skuteczna.

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej,w którym na wydziałach lekarskich nie ma zajęć z homeopatii. Na wydziałach farmaceutycznych fakultety z homeopatii są w Polsce prowadzone od wielu lat.

Dla ciekawych:

http://www.homeopatia.edu.pl/

http://www.homeopatia.edu.pl/co_to_jest_homeopatia_,232.html

http://www.lekarzehomeopaci.pl/homeopatia-najczesciej-zadawane-pytania-faq

http://www.homeopatia.edu.pl/co_to_jest_homeopatia_,232.html